İSLAM DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ AZERBAYCAN ŞUŞA’DA YOK OLAN VAKIF MEDENİYETİMİZ

Şehirlere ruh ve hayat veren tarih ve kültürüdür. Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli’nin Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam Dünyası Kültür Bakanları 12. Konferansında İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) İslam Dünyası Kültür Başkentleri Programı’na 2024 yılı için Şuşa’nın adaylığını önermiş ve oy birliğiyle Şuşa’nın “2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti” ilan edilmişti.

Şuşa, 2023’te de “Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilan edilmiş, bu şehirde önemli etkinlikler düzenlenmişti.

VAKIF ŞEHRİ ŞUŞA

Azerbaycan’da Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ’ın tarih, kültür ve vakıf şehri Şuşa 2024 İslam dünyası kültür başkenti seçildi. Azerbaycan üzerine İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak araştırma yazıları yazıp başta TGRT belgesel TV olmak üzere her gün birçok tv kanalında yayınlanan Devri Alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak çok sayıda belgeseller çektim. 2003 yılında Azerbaycan’a ilk kez gittiğimde yazdığım makalemi sizlerle paylaşmak istiyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/belgesel-tadinda-azerbaycanda-devri-alem-i-makale,5565.html

KARABAĞIN KÜLTÜR BAŞKENTİ ŞUŞA’DA YOK OLAN VAKIF MEDENİYETİ

8 Mayıs 1992 yılında Ermeniler tarafından işgal edilen Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesinin Şuşa şehri, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin en önemli kültür merkezlerinden biridir. Bu şehir Azerbaycan ve bütün Türk dünyasının büyük yazarlarının, şairlerinin, bestecilerinin, sanatçılarının ve hanendelerin vatanı olmuştur. “Azerbaycan müziğinin beşiği” ve “Doğunun Konservatuarı” olarak bilinen Şuşa’nın işgali, Azerbaycan ve Türk dünyasının maddi ve manevi mirasına büyük bir darbe vurmuştur.

2924 İSLAM DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ seçilen Azerbaycan ın Karabağ bölgesi nin kadim şehri Şuşa çok önemli bir şehir.

ŞUŞA’DA ERMENİLERİN YOK ETTİĞİ VAKIF MEDENİYETİMİZ

Şuşa’da yüzlerce tarihi ve kültürel anıt vakıf mirasımız vardır. Ancak ne yazık ki, işgalin bir sonucu olarak, anıtların çoğu mahv edilmiş ve yağmalanmıştır. Neticede, Şuşa’daki 170’den fazla mimari eser ve 160’a yakın kültürel ve tarihi Vskıf eserleri yok edilmiş, camiler yıkılmış, çok sayıda nadir el yazması eserler imha edilmiştir. Bunlardan Karabağ Hanlığı hükümdarı, Şuşa şehrinin kurucusu Penah Han’ın sarayı ve kütüphanesini, XVIII. yüzyılda inşa edilen Aşaği Gevharaga Camii’ni, Karabağ Hanı Mehdikulu Han’ın kızı, ünlü şair ve hayırsever Hurşidbanu Natevan’ın evini, Türk dünyasının büyük şairi Molla Penah Vagif’in türbesini, büyük besteci Üzeyir Hacıbeyov ve ünlü sanatçı Bülbül’un ev-müzelerini, eski kervansaray ve Azerbaycan medeniyetine aid başka anıtlar örnek olarak gösterilebilir.

(Kaynak: https://kircaalihaber.com/dunya/uluslararasi-turk-kultur-ve-miras-vakfinin-susanin-isgalinin-28-yildonumu-aciklamasi)

VakIf ruhu ile tüm vakıf insanlarımızı belgesel maneviyatı ile rahmet minnet ve şükranla anıyoruz.

https://m.youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQDwThSBuU6eby9cXMz8clwU

TRT’DE ŞUŞA İLE İLGİLİ YAYINLANAN HABER

https://m.facebook.com/trtbakutemsilciligi/videos/karaba%C4%9F%C4%B1n-sembol-%C5%9Fehri-%C5%9Fu%C5%9Fa-2024-islam-d%C3%BCnyas%C4%B1-k%C3%BClt%C3%BCr-ba%C5%9Fkenti-se%C3%A7ildi/6726896850735596/

AZERBAYCAN KARABAĞ ŞUŞA’NIN “HÂR-I BÜLBÜL” ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ

DÜNYA’DA AZERBAYCAN KARABAĞ ŞUŞA’DA YETİŞEN HAR-I BÜLBÜL ÇİÇEĞİ GÜZELLİĞİNDE BELGESEL TADINDA CAN AZERBAYCAN’A SELAM OLSUN

https://m.youtube.com/watch?v=ZJpfVnL4FnU

Hâr-ı bülbül çiçeği, Şuşa’nın ‘Cıdır Düzü’nde yetişen endemik bir bitki…

Buradan başka bir yerde yetiştirilmek istendiyse de bugüne kadar muvaffak olunamadı. Orkide familyasındandır.

Dağlık Karabağ Savaşı’nda şehâdete eren askerlerin sembolü olarak kabûl edilir.

Şekli itibâriyle bülbülü andıran diken ve bülbül anlamındaki hâr-ı bülbül çiceğinin bilimsel adı Ophrys mammosa’dır.

Çiçeğin üç yaprağından ikisi kanat, üçüncüsü ise gagalı kuş başı şeklindedir.

Çok kırılgan bir çiçek olup koku vermez.

Mütevazı bir yüksekliğe ve muhteşem bir duruşa sâhib görkemli bir çiçek türüdür.

Efsane bu yâ…Hâr-ı Bülbül çiçeği, dalına konan bülbülü sever, okşar.

Ne var ki, alt dallara konan arı bülbülü kıskandığı için onu sokarak öldürür.

Azerbaycân sevdâlısı sanatçı Ahmed Şafak’ın Karabağ şarkısında hâr-ı bülbül konusu şöyle geçer

KARABAĞ ŞARKISI

https://m.youtube.com/watch?v=00dzjR9pfis

KARABAĞ ŞARKISI NIN SÖZLERİ

“Karabahdım gönül tahdım,
Maralım benim.

Öz sinesi dert ortağım;

Yaralım benim!

Seven sevene kavuşur bekle sen beni..

Geleceğim göreceğim mutlaka seni!

Karabağ.. Karabağ.. İçerim ağlar..

Elim kolum bağladılar, derde saldılar…

Karabağ… Karabağ.. Yüreğim dağlar

Yolumu bağladılar arı, bülbül ağlar.

Seni öz sinemden çekip aldılar.

Ağlama ey arı bülbül!

Bekle sen beni.

Geleceğim göreceğim mutlaka seni..

Karabağ.. Karabağ.. Yüreğim dağlar.

Yolumu bağladılar…

Arı-bülbül ağlar”..

E. Hâk. Yûsuf Zabun

(Kaynak: https://www.facebook.com/share/p/nvq7VGjoBrwUqqfR/?mibextid=WC7FNe)

ÜNLÜ HALK OZANIN DAN KARABAĞ MARŞI

OZAN ARİF’TEN YA KARABAĞ YA ÖLÜM MARŞI

https://m.youtube.com/watch?v=0tbyn_LspdQ

Ya Karabağ Ya Ölüm marşı sözleri

Dünya duysun bu sesi, bu ses şarkın sesidir,
Peygamberin övdüğü necip ırkın sesidir,
Bu ses Azerbaycan’ın, bu ses Türk’ün sesidir,
Bu Ermeni tak etti, canımıza tak artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Karabağ’da kan var kan, ağlıyor Azerbaycan,
Karabağ’da karalar bağlıyor Azerbaycan,
Kanlar karı eritti, çağlıyor Azerbaycan,
Vahşet bu vahşet dünya, dön yüzünü bak artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
İşte dünya atlası, Karabağ Türk! Bitmiştir!..
AGİT’te kararında bunu tasdik etmiştir,
Ermeni vatanımı resmen gaspa gitmiştir,
Kainatın önünde benim alnım ak artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Plan şu; Karabağ‘a önce özerk denecek,
Parlamento, oylama, kahpelikler dönecek,
Peşinden de Ermeni Karbağ’a konacak,
Ondan sonra Ermeni kök salacak, sök artık!…
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Dünyayı kandırıyor Ermeni lobileri,
Amerika ve Moskof en büyük abileri,
Lejyonerler yığıyor Fransa gibileri,
Ankara’da bu kadar olamaz ahmak artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Karabağ’da kapkara bir destan yazılırken,
Savunmasız insanlar kurşuna dizilirken,
Bebeklerin başları taşlarla ezilirken,
Kimse bana diyemez dişlerini sık artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Genç, ihtiyar, kadın, kız, demeden kıyılmakta,
Kolları kesilmekte, gözleri oyulmakta,
Dalga dalga semaya feryatlar yayılmakta,
Bir şehidin mezarı, bir taneden çok artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Televizyon veriyor, verince bakılıyor,
Mübarek Ramazan’da camiler yıkılıyor,
İftarda boğazıma lokmalar takılıyor,
Kardeşlerim ölürken bana hayat yük artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Nerdesin ehl-i İslam, ey ”Muhammed ümmeti”?
Sende mi görmüyorsun, bu zulmü bu vahşeti,
İşte gün vahdet günü, gerçekleştir vahdeti!
Allah-u Ekber deyip tek yumruk ol tek artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Müslüman Türk her zaman vahdetin istekcisi,
Ama şimdi mazlum Türk! Çok olur köstekcisi!
Maalesef İran bile Ermeni destekcisi,
İslamı istismara benim karnım tok artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Ermeni sürüleri kanımızı içecek,
Sonra bir “ateşkes”le acımız mı geçecek?
Bu rüzgarı ekenler, fırtınayı biçecek!
Ozan Arif diyor ki; ok yaydan çıktı artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!..

Ozan Arif / 14 Mart 1992

Category:

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir