Türkiye Gıda Platformu Toplantısından Notlar

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman’ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

Genel merkezi Gebzede kurulu TÜBİTAK MAM da bulunan TÜGİP Gıda Arz Güvenliği için Ar-Ge ve İnovasyon Çalıştayı Gerçekleştirildi.

TÜBİTAK MAM Yaşam Bilimleri öncülüğünde kurulan Türkiye Gıda İnovasyon Platformu TÜGİP’in, gıda ekosistemine yönelik çalıştayları yoğun bir katılım ile devam ediyor.

15 Haziran 2022 tarihinde, TÜBİTAK MAM Gebze yerleşkesi TÜGİP Gıda İnovasyon Merkezi’nde, Gıda Arz Güvenliği için Ar-Ge ve İnovasyon Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL yaptı. Etkinlikte Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) ve gıda arz güvenliğinin kavramsal çerçevesi de tanıtıldı.

Çalıştaya Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zümrüt Begüm ÖGEL, TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanı Hande ALPARSLAN, TAGEM Gıda Mühendisi Dr. İlkem Demirkesen MERT, TÜSİAD Sanayi ve Dönüşüm Sektörel Politikalar Direktörü Hazal İNCE, TTGV Ekosistem Geliştirme Koordinatörü Dr. Serdar GÖKPINAR, FAO Türkiye Ulusal Program ve Operasyon Uzmanı Dr. Rıdvan KURTİPEK konuşmacı olarak katıldı.

Çalıştaya, ilgili kamu kurumları, araştırma yapıları ve gıda sektörü çatı kuruluşlarından 97 kişi katıldı.

Çalıştayda gıda arz güvenliği konusuna teknoloji, mevzuat, ekonomi, çevresel ve sosyal açıdan yaklaşmak gerektiği, tüm kurumların güncel tüketici eğilimlerini ve beklentilerini karşılayacak şekilde birlikte çalışmasının gerektiği ele alındı. İklim şartlarına dayanıklı, aynı zamanda sürdürülebilir tarımsal üretim ve gıda sistemlerinin oluşturulmasının öneminin altı çizilen çalıştayda “Tarımda Dijitalizasyon” konusu da masaya yatırıldı. Gıdaların kompozisyon ve kalite özelliklerinin izlenebilmesine yönelik veri tabanları ile dijitale ek olarak ileri tanı teknolojilerinin geliştirilmesinin elzem olduğu değerlendirmesi öne çıktı.

Çalıştayın ikinci bölümünde Türkiye’nin önde gelen gıda firma ve STK temsilcilerinin katıldığı, Gıda Arz Güvenliği Ar-Ge ve İnovasyon İyi Uygulama Örneklerinin ele alındığı bir oturum gerçekleştirildi. GiFT, Nanomiks, FarmLabs, Aromsa, Sütaş ve Migros’un sunumlarıyla katıldığı oturumda tarımsal üretimde doğal koruyucuların geliştirilmesi, verimliliği artıran akıllı sistem uygulamaları, alternatif gıda kaynakları, sıfır atık hedefi ve artıkların ekonomiye geri kazandırılması, iş modeli ve lojistikte inovasyon öne çıkan konular oldu.

Ar-Ge ve inovasyon proje fikirleri geliştirme ve önceliklendirme konulu grup çalışmasında ise gıda kayıplarının azaltılması ve yeniden değerlendirilmesi, kaynak verimliliğinin artırılması ile alternatif gıda kaynakları başlıkları ele alındı.

Türkiye’nin en büyük gıda ve içecek çözüm sağlayıcısı TÜGİP hakkında daha detaylı bilgi için: https://tugip.org.tr/

Türkiye Gıda İnovasyon Platformu TÜGİP, gıda sektörünün bölgesel rekabet gücünü artırmak için; 50 yıllık köklü tecrübesiyle TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Yaşam Bilimleri öncülüğünde, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Rekabetçi Sektörler Programı, INNOFOOD projesi kapsamında kuruldu.

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir