“Çeşme Deniz Tarihinin Üç Efsane Amirali”

Gebze bölgesine de yaptığı kültürel hizmetlerle örnek iş insanı Oğuz Aydemir Çeşme de Osmanlının üç önemli amirali ile ilgili özel koleksiyonun da yer alan belge ve arşivi sergisini İzmir’de açıyor.

Osmanlı’nın Üç Efsane Amirali Sergisi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Tarih ve Sanat Müzesinde 30 Mayıs Pazartesi açılışı gerçekleşecek sergi 30 Eylül 2022’ye kadar açık kalacak. Sergide Osmanlı’da önemli yere sahip Çaka Beyi, Mezomorta Hüseyin Paşa, Cezayirli Gazi Hasan Paşa anılacak ve zaferleri hatırlanacak.

Gebze de Bericap firmasının sahibi olduğu dönemde Fatihin Gebze de vefat ettiği Hünkâr Çayırı’nda 700. Yıl Fatih anıtı yapan Oğuz Aydemir, Eskihisar kalesinde kazı ve restorasyon yapan kültür bakanlığına sponsor olarak üç bin yıllık Gebze Eskihisar kalesinin yeniden ziyarete açılmasını sağladı. Atatürk’ün adına anıt yapılmasını istediği Kocaeli bölgesi Kuvay-ı Milliye komutanı tavşancılı şehit Yahya kaptanın adına Dilovası Tavşancıl da Anıt yaparak kültür tarihimize kazandırdı.

Oğuz Aydemir ayrıca Hırvatistan vatandaşı olarak Hırvatistan Zagreb de Osmanlı devleti dönemi de yapılan tarihi eserlerinde araştırılıp gün yüzüne çıkartılmasında çalışmalar yaptı.

Oğuz Aydemir “Amacımız; gerek İzmir gerekse Türk tarihi açısından tartışmasız bir öneme sahip ilk amiralimiz olarak tarihe geçen Çaka Beyi anmak ve hatırlatmak, onun bu sulardaki ilk denizcilik ve donanma faaliyetlerini yeniden görünür kılmak, Sakız adası ile Karaburun arasında kalan Koyun adaları açıklarında Bizans donanması ile gerçekleşen ilk deniz zaferimizi anmaktır.” Açıklamasında bulundu.

Oğuz Aydemir sergi amacını belirtmek için şöyle aktardı;

“Çeşme Deniz Tarihinin Üç Efsane Amirali” Sergisi sadece bu toprakların kıyılarında meydana gelmiş tarihi olayların hikayesi değildir. Aynı zamanda Anadolu topraklarına girmemizden çok kısa süre sonra denizle olan ilişkimizin yaklaşık 1000 yıllık bir değerlendirmesi, özeti niteliğinde uzun yıllara dayanan bir çalışmanın ürünüdür. Bu sergi içinde sadece kazanılan zaferler değil, mağlubiyetleri de görecek; bu mağlubiyetlerden çıkarılan derslerle tarihin bize anlattıklarına da tanıklık edeceğiz. Bu sergiyle aynı zamanda aydınlanmanın bu sulardaki izlerini takip etmiş olacağız. Yıllar süren araştırmalar içinde Amerika Birleşik Devletleri’nden İtalya’ya, Venedik arşivleri ve kütüphanelerinden Almanya’daki Üniversitelere uzanan bir yolculuğun öyküsüdür “Çeşme Deniz Tarihinin Üç Efsane Amirali”.

• Gerek İzmir gerekse Türk tarihi açısından tartışmasız bir öneme sahip ilk amiralimiz olarak tarihe geçen Çaka Beyi anmak ve hatırlatmak,

• Onun bu sulardaki ilk denizcilik ve donanma faaliyetlerini yeniden görünür kılmak,

• Sakız Adası ile Karaburun arasında kalan Koyun Adaları açıklarında Bizans donanması ile gerçekleşen ilk deniz zaferimizi anmak,

• Çeşme ve Türk deniz tarihinin altı çizilmesi gereken üç değerli konusunu gündeme taşımak.

-Bu konulardan birincisi Sakız (Chios) Adası’nın Venedikliler tarafından alınması ve Osmanlı tarafından kurtarılışıdır. Bu hususta unutulmuş, ihmal edilmiş ve yeterince bilinmeyen Mezzo Morto (Yarı-ölü) “Hüseyin Paşa’yı” hatırlatmak ve yeni nesillerin öğrenimi için gündeme taşımak, o İkincisi Venedik Şehir Devleti’nin, Osmanlı İmparatorluğu’yla yaptığı yedi ayrı savaştan altıncısı olan (1684-1699) Mora savaşlarıyla Doğu Akdeniz’de

Osmanlı hakimiyetinin sona ermesini incelemek,

Üçüncüsü Aydınlanma çağının en önemli olaylarından biri olan Çeşme’de eydana gelen 1770 Osmanlı Rus Deniz Savaşı,

• 1701 yılında yayınlanan, Sakız Adası’nın Venedikliler tarafından alınışını ve Osmanlı tarafından kazanılmasını tüm askeri boyutlarıyla anlatan “DELL’ ACQUISTO, E DEL RITIRO DE’ VENETI DALL’ ISOLA DI SCIO” kitabının ilk kez Türkçe ve İngilizceye tercüme ettirilerek sunulması. Bu değerli kaynağın Türk deniz tarihi çalışmalarına kazandırılması,

• 1770 Çeşme Deniz Savaşı’nda Rus gemilerine karşı cesurca savaşan Cezayirli Gazi

Hasan Paşa’yı anmak ve gerek muharebelerde gerekse Türk deniz kuvvetleri için gerçekleştirdiği hayati derecede önemli olan eğitim reformlarını gündeme taşımak,

• Bu konu başlıklarında bugüne kadar Çeşme’de bilimsel bir sualtı arkeoloji çalışmasının yapılmamış olması,

• Sualtı çalışmaları sırasında Venedik donanmasına ait çıkartılan gemi toplarının ve söz konusu çalışmaların tanıtımı,

• Denizlerin hayati önemi ve bir ulus için donanmanın kıymetini vurgulamak ve anlatmak. Açıklamasında bulundu.

Category:

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir